Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 1. marts 2019

A. Vores engagement i datasikkerhed

Det er vigtigt for os at beskytte sikkerheden og privatlivet for personoplysninger. Vi i Sivantos og alle vores partnere (samlet ‘Sivantos’) udfører vores forretning i overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse og -sikkerhed. Vi har oprettet denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for at demonstrere vores engagement i alles individuelle ret til databeskyttelse og privatliv. Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger beskriver, hvordan vi håndterer oplysninger, der kan bruges til direkte eller indirekte at identificere dig eller (i tilfælde af at du er en sundhedsudbyder, audiolog eller lignende eller sælger) der direkte eller indirekte kan identificere dig, din kunde, patient eller slutbruger (samlet “Personoplysninger”).

Vores compliance-program til global datasikkerhed består også af implementering af entydige tilladelser og samtykker, EU-standardkontraktbestemmelser, modelkontrakter/overførselsaftaler, principper for beskyttelse af personoplysninger, erklæring om personlige oplysninger, politikker til beskyttelse af personlige oplysninger og landespecifikke registreringer og indleveringer. Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysningerdækker webstedet www.sivantos.com, og alle andre relevante websteder for Sivantos eller Sivantos partnere (enkeltvis “Websted” og samlet “Websteder”) samt softwareprogrammer til – mobil eller computer – (‘Programmer’) fra Sivantos eller dets partnere og tjenester fra Sivantos gennem dets websteder (‘Tjenester’).

B. Hvornår gælder denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger?

Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger gælder for personoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse), som du giver os, eller som er afledt af sådanne personoplysninger, som beskrevet nedenfor.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og ikke-engelske version af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger (hvor oversat i henhold til lokale krav og din bekvemmelighed), skal den engelske version af denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger regulere, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende love.

C. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for Webstederne er Sivantos. Hvor en registrerings- eller samtykkeformular vises på vores websider, eller under dit brug af et af vores programmer, kan den dataansvarlig variere og være en partner eller et datterselskab af Sivantos eller dig selv afhængigt af det faktiske tilbud, formålet med dataindsamlingen og kan vises på den gældende registrerings- eller samtykkeformular. For henvendelser kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@sivantos.com.

D. Databehandler (behandling af patientdata)

I tilfælde hvor Sivantos er en databehandler, skal brugen af oplysninger indsamlet via programmer være begrænset til at formålet at levere en tjeneste, som Sivantos er engageret i.

Sivantos har muligvis ingen direkte relation til de fysiske personer, hvis personoplysninger det behandler, f.eks. hvis du er en patient med en af vores partnere (“Audiolog”) og ikke længere ønsker at blive kontaktet af din audiolog, der bruger vores tjeneste, er du velkommen til at kontakte den audiolog, som du interagerer med direkte. Vi kan overføre personoplysninger til firmaer, som hjælper os til at yde vores service til dig. Efterfølgende overførsler til tredjemand er omfattet af vilkår og betingelserne med vores forretningspartnere.

Din audiolog reagere på rimelige anmodninger om at gennemgå dine personoplysninger, og rette, ændre eller slette unøjagtigheder. Hvis vi bliver bedt om at fjerne data, får du svar inden for en rimelig tidsramme. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. at gennemgå og opdatere dine personoplysninger), kan du sende dine spørgsmål og feedback til din audiolog. Hvis du har en klage over, hvordan dine personoplysninger behandles, kan du kontakte din audiolog, og personalet der er ansvarlig for datasikkerhed vil kontakte dig inden for en rimelig tidsramme.

Vi opbevarer personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores audiologer, så længe det er nødvendigt for at yde tjenester til audiologerne. Sivantos opbevarer disse personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde vores juridiske forpligtelser, bilægge tvister og håndhæve vores aftaler.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til indsamling og behandling af dine personoplysninger til enhver tid med virkning fremover ved skriftlig henvendelse til din audiolog. Bemærk at sletning af Appen ikke slette din konto. Du skal kontakte din audiolog for at slette din registrering og dine data. Du kan også sende os en e-mail på apps@sivantos.com for at anmode om at få adgang til, rette eller slette de personoplysninger, som du har givet os.  Hvis du vælger at slette din konto, vil du ikke kunne udnytte alle Appens funktioner, herunder visse personlige funktioner.  Vi kan ikke imødekomme en anmodning om at ændre data, hvis vi mener, at ændringen vil overtræde loven eller lovkrav eller forårsage, at data bliver forkerte.  Desuden kan din audiolog have pligt til i henhold til gældende lovgivning at opbevare en kopi af data som en del af din patientfil.

E. Hvorfor skal jeg give mine personoplysninger?

Som et generelt princip er din tildeling af samtykke og din levering af personoplysninger helt frivillig, og som du kan tilbagekalde til enhver tid som angivet i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamling fra audiolog: I tilfælde af oplysninger, der kan bruges til direkte eller indirekte til at identificere din kunde, patient eller slutbrugeren garanterer og bekræfter du, at du har det udtrykkelige samtykke fra disse personer til at give deres personoplysninger til Sivantos efter vilkårene i denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger og i enhver vilkår for anvendelse eller licens, som du accepterer i forbindelse med sådan videregivelse.

Generelt: Vi indsamler ikke personoplysninger via vores websteder og applikationer, medmindre du frivilligt tillader os at gøre det (f.eks. ved registrering, undersøgelser, valg af bestemte indstillinger i programmet eller på webstederne osv.), giver os dit samtykke eller medmindre andet er tilladt i henhold til gældende love og regler for beskyttelse af dine personoplysninger.

F. Hvilke personoplysninger kan vi indsamle?

Kategorier af registrerede hvorfra vi kan indsamle data:

 • Kunder og tidligere kunder og deres medarbejdere eller repræsentanter, som kan omfatte klienter hos kunder og tidligere kunder;
 • enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer, der har tilmeldt sig for at få oplysninger om produkter og/eller tjenester (f.eks. nyhedsbreve, undersøgelser, webinars osv.); og
 • enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer, som har besøgt webstedet eller bruger vores programmer og tjenester (såsom mobil- eller computerprogrammer).

Oplysningerne kan omfatte:

 • browser- og enhedsoplysninger;
 • serverlogfiloplysninger;
 • oplysninger indsamlet gennem cookies og andre teknologier;
 • demografiske oplysninger og andre oplysninger fra dig;
 • oplysninger fra tredjemand (audiolog), hvor du eksempel giver tilladelse til disse tredjeparter til at dele dine oplysninger med os (jf. afsnit E ovenfor);
 • kontaktoplysninger, herunder e-mail, postadresse, telefon- og telefaxnummer og
 • brugsdata, når du interagerer med vores Websted, Programmer og Tjenester (f.eks. brugerindstillinger, varigheden af brug, rapporter om nedbrud osv.).

G. Hvad bruges mine Personoplysninger til?

Vi behandler kun Personoplysninger som angivet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, din registreringsformular, samtykke, gældende vilkår for anvendelse eller licens. Yderligere oplysninger findes i afsnittet Formål med brug, nedenfor.

H. Varighed og behandling af Personoplysninger.

Hvor vi behandler og bruger Personoplysninger i henhold til denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger eller som tilladt af loven eller kontraktligt, vi kun opbevare sådanne Personoplysninger (i) så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, som krævet efter loven eller kontraktligt eller (ii) indtil du protesterer mod vores fortsatte brug af sådanne dine Personoplysninger (hvis vi har en berettiget interesse i at bruge sådanne Personoplysninger), eller (iii) indtil du trækker dit samtykke tilbage (i tilfælde af, at du havde givet os dit samtykke til at bruge sådanne Personoplysninger). Men hvor tilbageholdelse af sådanne Personoplysninger i længere tid kræves af os for at opfylde loven eller regler eller hvor sådanne Personoplysninger kræves for at vi kan hævde eller forsvare os imod juridiske krav, vi vil opbevare sådanne Personoplysninger indtil slutningen af den relevante tilbageholdelsesperiode eller indtil kravene er blevet afgjort.

I. Hvor behandles Personoplysninger?

Som led i en global koncern af virksomheder har vi partnere og datterselskaber inden for såvel som uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Når vi derved bruger eller behandler personoplysningerne til de formål, der er angivet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi derfor overføre sådanne personoplysninger til vores partnere og datterselskaber, der er beliggende i lande uden for EØS, herunder til lande, hvor et lovbestemt niveau af databeskyttelse finder anvendelse, der ikke kan sammenlignes med niveauet for databeskyttelse inden for EØS. Når en sådan overførsel finder sted, er den baseret på Intercompany Agreements, der er baseret på standardkontraktbestemmelser (i henhold til EU Kommissionens beslutning 87/2010/EF, eller en fremtidig udskiftning) for kontraktligt at sikre, at sådanne personoplysninger er underlagt et niveau af databeskyttelse, det gælder inden for EØS.

Vi kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at behandle Personoplysninger til de formål, der er anført i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Sådanne tredjepartstjenesteudbydere er muligvis ikke placeret i dit land. I hvert tilfælde vil vi have kontraktlige aftaler på plads med dem for deres behandling af Personoplysninger i overensstemmelse med denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger og gældende databeskyttelseslove.

J. Hvad er mine rettigheder?

Generelt. Du kan til enhver tid anmode om oplysninger fra os, om vi har nogen som helst af dine personoplysninger og om, hvilke  Personoplysninger, vi behandler, samt korrigering eller sletning af sådanne Personoplysninger ved at sende din anmodning til apps@sivantos.com. Vær dog opmærksom på, at vi kun kan slette sådanne personoplysninger, hvis der ikke er nogen lovbestemt forpligtelse eller gældende ret for os til at beholde dem. Bemærk venligst, at hvis du beder os om at slette sådanne personoplysninger, vil du ikke kunne fortsætte med at bruge de relevante websteder, applikationer tjenester eller andre relaterede Sivantos-tjenester, der kræver Sivantos’ brug af sådanne Personoplysninger. Vi besvarer din anmodning inden for et rimeligt tidsrum.

Anmod om en kopi. Hvis vi bruger Personoplysningerne baseret på dit samtykke, eller til at indgå en kontrakt med dig, kan du anmode fra os om en kopi af Personoplysninger, som du havde angivet. I så fald bedes du kontakte os på apps@sivantos.com og specificere personoplysningerne og det format, hvor du vil modtage personoplysningerne.

Ret til at blive glemt / brugsbegrænsning. Du kan anmode os om at begrænse enhver behandling af Personoplysningerne i en af følgende hændelser: (i) du informerer os om, at de Personoplysninger , som vi har om dig, er forkerte (i sådanne tilfælde, kan vi fortsætte med at opbevare sådanne Personoplysninger for at kontrollere deres nøjagtighed), (ii) at vi ikke har noget retsgrundlag til at behandle sådanne Personoplysninger, eller (iii) du protesterer mod vores behandling af sådanne Personoplysninger, baseret på vores legitime interesse som beskrevet i afsnit L nedenfor.

Ret til at indgive klage. Hvis du har grund til at tro på, at vi ikke behandler Personoplysningerne i overensstemmelse med kravene i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger eller gældende EØS-databeskyttelseslove, kan du vælge at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det EØS-land, hvor du bor eller med den relevante databeskyttelsesmyndighed i det land eller den stat, hvor den gældende Sivantos-enhed er beliggende.

K. Yderligere begrænsninger og specifikke bestemmelser

Børns brug af Webstederne. Webstedet er ikke beregnet til personer under 16 år. Hvis du er under 16 år, kan du ikke registrere dig eller bruge Webstederne.

Links til andre Websteder. Webstederne kan indeholde links til fremmede (dvs. ikke-Sivantos-selskabers) websteder. Sivantos er ikke ansvarlig for praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger eller indholdet af websteder udenfor Sivantos. Derfor anbefaler vi, at du omhyggeligt læser sådanne fremmede websteders erklæring om personoplysninger .

L. Anvendelse af tekniske foranstaltninger, f.eks. Cookies, mv.

Ikke-personoplysninger der indsamles automatisk

Når du har adgang til vores websteder eller bruger vores Applikationer, og/eller Tjenester, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indsamle ikke-personlige data (f.eks. typen af anvendte internetbrowser og operativsystem, domænenavn på de websteder du kom fra, antal besøg, gennemsnitstid brugt på webstedet, antal sete sider; generelle brugsdata). Sivantos kan må bruge sådanne data og dele dem med partnere og datterselskaber for at forbedre præstationen, indholdet eller udseendet af websteder og applikationer og/eller Tjenester.

Vi bruger også analysesoftware, der gør det muligt for os bedre at forstå fores Programmers funktionalitet. Denne software kan registrere oplysninger, f.eks. hvor ofte du bruger Programmet, de hændelser, der forekommer i Programmet, aggregerede brugs- og ydelsesdata. Vi knytter ikke de oplysninger, som vi lagrer i analysesoftwaren til nogen personoplysninger, som du har angivet i Applikationen.

Cookies – Oplysninger gemt automatisk på din computer

En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra et website til din computer eller mobile enhed, hvor det er gemt af din webbrowser. Web-Cookies kan lagre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse eller anden identifikation, din browsertype, og oplysninger om indhold, du får vist og interagerer med på digitale tjenester. Ved at gemme sådanne oplysninger, kan Cookies gemme præferencer og indstillinger for onlinetjenester og analysere hvordan du bruger onlinetjenester.

Sporingsteknologier: Web Beacons / Gifs, Pixels, Page Tags, Script

E-mails og Programmer kan indeholde små, gennemsigtige billedfiler eller kodelinjer til at registrere, hvordan du interagerer med dem. Disse oplysninger bruges til at hjælpe udgivere af websteder og apps til bedre analysere og forbedre deres tjenester.

Cookies gemmes på din computer og transmitteres af denne til os. Derfor har du som bruger du fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser, du kan deaktivere eller begrænse transmissionen af cookies. Allerede gemte cookies kan slettes når som helst. Dette kan også ske automatisk. Hvis cookies er deaktiveret på vores websted, vil kan du ikke bruge alle webstedets funktioner fuldt ud.

Cookies kan også administreres via vores præference Cookie Manager hvor vi grupperer cookies i tre kategorier:

 • Nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for, at Webstedets grundlæggende funktioner kan fungere, som gør det muligt at indlæse billeder eller giver dig mulighed for at vælge dine indstillinger for cookies.
 • Funktionelle cookies: Disse cookies giver os mulighed for at analysere din brug af webstedet og/eller Programmer til at evaluere og forbedre vores præstation. De kan også bruges til at give en bedre kundeoplevelse, f.eks. at huske dine login-oplysninger eller give os oplysninger om, hvordan vores Websteder og/eller Programmer anvendes.
 • Reklame-cookies: Disse cookies kan bruges til at dele data med annoncører, så de annoncer, du ser, er mere relevante for dig og give dig mulighed for at dele bestemte sider med sociale netværk, eller som gør det muligt at skrive kommentarer på vores websted.

M. Sikkerhed

For at beskytte Personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse eller adgang, bruger vi tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

N. Formål med anvendelse

I de følgende tilfælde har vi lov til at behandle Personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse.

a) Levering af de ønskede varer eller tjenesteydelser. Hvis du bestiller varer eller tjenester fra os, bruger vi Personoplysninger (f.eks. navn, (e-mail) adresse, telefonnummer, firmanavn og adresse, kreditkortnummer eller bankoplysninger) til kun at behandle din ordre eller for at levere de ønskede varer eller service. Dette kan også omfatte samtaleoplysninger, som du muligvis udløser via chatfunktionaliteterne, kontaktformularer, e-mails eller telefon. I denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger omfatter ”varer og tjenesteydelser” Sivantos’ høreapparater og relaterede tjenester, webtjenester, tilbud, konkurrencer, andet indhold, ikke-markedsføringsrelaterede nyhedsbreve, vejledninger, undervisning og arrangementer.

b) Kommunikation. Vi kommunikerer regelmæssigt via e-mail med brugere, der bruger vores varer eller relaterede tjenester, og vi kan også kommunikere telefonisk for at løse kundeklager eller undersøge mistænkelige transaktioner. Vi kan bruge din e-mailadresse til at bekræfte din åbning af en konto, for at sende dig besked om betalinger, for at sende dig oplysninger om ændringer af vores varer og tjenester og at sende meddelelser og andre oplysninger som krævet i loven. Generelt kan brugerne ikke fravælge disse meddelelser, som ikke er markedsføringsrelaterede, men kun kræves for det relevante forretningsforhold.

c) Overensstemmelse. Desuden anerkender du, at alle oplysninger, der kræves for at spore dine valg vedrørende behandling eller brug af Personoplysninger eller modtagelse af markedsføringsmateriel, kan opbevares og udveksles mellem medlemmer af Sivantos for at sikre overholdelse.

d) Sivantos’ legitime interesse. Hver af disse brugssager i afsnit e) til g) nedenfor udgør vores legitime interesse for at behandle eller bruge Personoplysningerne. Hvis du ikke er enig i denne fremgangsmåde, kan du gøre indsigelse mod vores behandling eller brug af sådanne Personoplysninger som angivet nedenfor.

e) Spørgeskemaer og undersøgelser. Vi kan invitere dig til at deltage i spørgeskemaer og undersøgelser. Disse spørgeskemaer og undersøgelser vil generelt blive udformet på en sådan måde, at de kan besvares uden nogen Personoplysninger. Hvis du alligevel indtaster Personoplysninger i et spørgeskema eller en undersøgelse, kan vi bruge sådanne personoplysninger til at forbedre Sivantos’ varer og tjenester.

f) Oprettelse af aggregerede datasæt. Vi kan aggregere Personoplysninger afgivet under denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger for at oprette aggregerede datasæt, som derefter vil blive brugt til at forbedre Sivantos Programmer og Tjenester.

g) Optagelse af opkald og chats for kvalitetsforbedringsformål. I tilfælde af telefonopkald eller chat-sessioner kan vi optage sådanne opkald (efter at have informeret dig i løbet af dette opkald og inden optagelsen starter) eller chatsessioner for at forbedre kvaliteten af vores tjenester.

h) Ret til indsigelse. Du kan til enhver tid protestere mod vores brug af personoplysninger til ovennævnte formål. Hvis du gør det, ophører vi med at bruge dine personoplysninger til ovennævnte formål og fjerner dem fra systemerne, medmindre vi har lov til at bruge sådanne Personoplysninger til et andet formål, der er angivet i denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger eller vi bestemmer og demonstrerer en overbevisende legitim interesse for at fortsætte med at behandle dine personoplysninger (i tilfælde hvor dette kræves af obligatoriske lokale love, f.eks.).

I de følgende tilfælde vil vi kun bruge dine Personoplysninger som nærmere beskrevet nedenfor, efter at du har givet os forudgående samtykke.

Nyheder om Sivantos’ produkter og tjenester. Vi kan bruge dit navn, e-mail og postadresse, telefonnummer eller (hvis du er en sundhedsudbyder, audiolog eller lignende eller sælger) navn, e-mail og postadresse, telefonnummer på din kunde, patient eller slutbruger, og grundlæggende oplysninger om din arbejdsgiver (navn og adresse) for at holde dig eller (hvis du er en sundhedsudbyder, audiolog eller lignende eller sælger) din kunde, patient eller slutbruger opdateret omkring nye produktannonceringer og andre oplysninger om Sivantos’ varer og tjenesteydelser (herunder marketingrelaterede nyhedsbreve) samt arrangementer af Sivantos og for at vise relevant indhold på vores Websteder. Hvis du vil stoppe med at modtage disse oplysninger, kan du opdatere dine e-mailpræferencer ved at klikke på “Afmeld ”- i e-mails vi sender til dig.

Formålsbegrænsning

Sivantos vil kun indsamle, bruge eller videregive Personoplysninger fra Dig gennem Sivantos-programmer til de formål , der er videregivet til dig, med mindre videregivelse:

 • er nødvendig for vedligeholdelse og for at sikre den korrekte funktionalitet af Sivantos-softwaren,
 • er påkrævet ved lov eller statslige eller de kompetente regerings eller retslige myndigheder, såsom at overholde en vidneindkaldelse eller anden juridisk proces,
 • det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder og beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske bedrageri, eller reagere på en regeringsanmodning
 • er nødvendigt at etablere eller opretholde en juridisk klageskrift eller svarskrift, eller
 • er nødvendig for at undgå visse former for bedrageri og andre ulovlige aktiviteter, såsom. forsætlige angreb på Sivantos’ it-systemer.

I visse situationer kan Sivantos kan blive pålagt efter behov at videregive personoplysninger i henhold til lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder at opfylde krav til retshåndhævelse.

O. Spørgsmål og kommentarer

Vi vil reagere på rimelige anmodninger om at gennemgå Personoplysninger , og om
at rette, ændre eller slette unøjagtigheder. Kontakt os på apps@sivantos.com med sådanne anmodninger.

Hvis du har en klage over, hvordan Personoplysninger håndteres af os, kan du kontakte den person, afdeling eller kontor, du har at gøre med. Du kan alternativt kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, dpo@sivantos.com og personalet der er ansvarligt for personoplysninger, vil kontakte dig inden for en rimelig tidsramme.

Hvis du har et uafklaret problem om personlige oplysninger eller data, som vi ikke har belyst tilstrækkelig, bedes du kontakte vores amerikanske udbyder af tvistbilæggelse (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Denne Politik til beskyttelse af personlige oplysninger kan opdateres og ændres fra tid til anden. Kontroller venligst denne side regelmæssigt for at holde dig opdateret. Din fortsatte eller efterfølgende adgang eller brug af vores Websteder og Applikationer og/eller Tjenester anses for at være din accept af den ændrede eller ændrede Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Ved at få adgang til eller bruge af vores Websider, Programmer og/eller Tjenester. accepteres Politikken til beskyttelse af personlige oplysninger af dig i sin aktuelle version. Hvis du ikke accepterer Politikken til beskyttelse af personlige oplysninger, skal du ikke anvende vores Websteder og Programmer og/eller Tjenester. Hvis vi foretager væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail (sendt til den e-mailadresse, der er angivet på din konto) eller gennem et opslag på webstedet inden ændringen træder i kraft.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com