Adatvédelmi szabályzat

Hatályba lépés dátuma:. 2019. március 1.

A. Kötelezettségvállalásunk az Adatvédelem iránt

A személyes adatok biztonsága és védelme fontos számunkra. Mi a Sivantos-nál és valamennyi kapcsolt vállalatunknál (közös néven ‘Sivantos’) üzleti tevékenységeinket az adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően végezzük. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot azért hoztuk létre, hogy tanúbizonyságot adjunk minden egyes személy adatvédelme és adatbiztonsága iránti elkötelezettségünkről. Az Adatvédelmi szabályzat azt írja le körvonalakban, hogyan kezeljük az Ön által rendelkezésre bocsátott információt, mellyel Ön közvetlenül vagy közvetetten beazonosítható vagy (abban az esetben, ha Ön egészségügyi ellátó, audiológus vagy hasonló vagy eladó) az Ön ügyfele, betege vagy végfelhasználója (közös néven “Személyes Adatok”) közvetlenül vagy közvetetten beazonosítható.

Az általános adatvédelmi rendeletnek való megfelelési programunk magában foglalja az egyértelmű felhatalmazások és beleegyezések, az EU-s általános szerződési feltételek, mintaszerződések/átruházási megállapodások, adatvédelmi elvek, adatvédelmi nyilatkozatok, adatvédelmi szabályzatok és országspecifikus nyilvántartásba vételek és iktatások teljesítését is. Ez az adatvédelmi szabályzat a www.sivantos.com weboldalra, és valamennyi egyéb alkalmazandó Sivantos vagy Sivantos társ weboldalra (egyenként “Honlap” és közös néven “Honlapok”) valamint a Sivantos vagy annak kapcsolt vállalatai által nyújtott szoftveres alkalmazásaira (‘Alkalmazások’) – legyen az mobil vagy asztali számítógépes – továbbá a Sivantos honlapok (‘Szolgáltatások’) által nyújtott szolgáltatásaira vonatkozik.

B. Mikor alkalmazandó a jelen Adatvédelmi szabályzat?

A jelen Adatvédelmi szabályzat az Ön által számunkra megadott Személyes adatokra (pl. név, cím, telefonszám vagy e-mail cím) vagy az alábbiak szerint a Személyes adatokból levezetett információkra vonatkozik.

Amennyiben a jelen Adatvédelmi szabályzat angol és bármilyen nem angol változata között (ahol a helyi szükségletek és saját kényelme kielégítése végett fordításra került sor) eltérések mutatkoznának, a jelen Adatvédelmi szabályzat angol változata az irányadó az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig.

C. Az adatok kezelője

A Weboldalak adatok kezelője a Sivantos. Mindazon esetekben, ahol regisztrációs vagy beleegyező nyilatkozattal találja magát szemben Honlapjainkon vagy valamely Alkalmazásunk vagy Szolgáltatásaink használata során, az adatkezelő kiléte változhat, lehet a Sivantos kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata vagy Ön attól függően, hogy mi az aktuális ajánlat, mi az adatgyűjtés célja, és feltüntethetők az alkalmazandó regisztrációs vagy beleegyezési űrlapon. Kérdéseivel forduljon Adatvédelmi tisztviselőnkhöz az alábbi e-mail címen: dpo@sivantos.com.

D. Adatfeldolgozó (beteg adatainak feldolgozása)

Azokban az esetekben, ahol a Sivantos az adatfeldolgozó, az Alkalmazásokon keresztül gyűjtött információ a Sivantos által nyújtott szolgáltatás céljára korlátozódik.

A Sivantosnak lehet, hogy nincsen közvetlen kapcsolata azzal a személlyel akinek a személyes adatait feldolgozza, pl. ha Ön az egyik partnerünk betege (“Audiológus”) és ha már nem szeretné fenntartani a kapcsolatot azzal az Audiológussal aki igénybe veszi szolgáltatásunkat, kérjük, keresse fel az audiológust akivel Ön közvetlenül találkozik. Átadhatjuk a személyes adatokat azoknak a cégeknek, akik támogatnak minket szolgáltatásunk nyújtásában. A harmadik félnek történő további átadással az üzleti partnereinkkel kötött ÁSZF foglalkozik.

A személyes adatainak áttekintésére ill. bármely pontatlanság helyesbítésére, módosítására vagy törlésére irányuló indokolt kérésekre az audiológusa fog válaszolni. Amennyibe Ön adatai eltávolítására kér meg minket, ésszerű időn belül válaszolni fogunk. Amennyiben kérdése vagy megjegyzése lenne az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban (pl. személyes adatai áttekintése és frissítése), kérjük, küldje el kérdéseit és visszajelzését Audiológusának. Amennyiben panaszt szeretne tenni személyes adatai kezelésével kapcsolatban, forduljon Audiológusához és az illetékes adatvédelmi személyzet ésszerű időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az Audiológusunk nevében feldolgozott személyes adatokat addig őrizzük meg. ameddig az az Audiológusok számára nyújtott szolgáltatásainkhoz szükséges. A Sivantos ezeket a személyes adatokat addig őrzi meg, amíg az a jogi kötelezettségeinek való megfeleléshez, a viták rendezéséhez és a megállapodások érvényesítéséhez szükséges.

Hozzájárulását személyes adatai gyűjtéséhez és feldolgozásához írásos értesítés útján a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alkalmazás törlésével a fiókja nem kerül törlésre. Regisztrációja és adatai törléséhez fel kell vennie audiológusával a kapcsolatot. Ha hozzá szeretne férni, helyesbíteni vagy törölni szeretné a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, e-mailt is küldhet az apps@sivantos.com e-mail címre.  Ha úgy dönt, hogy törli fiókját, nem fogja tudni kihasználni az alkalmazás valamennyi funkcióját, beleértve bizonyos személyre szabási funkciókat is.  Előfordulhat, hogy nem tudunk eleget tenni adatváltoztatási kérelmének abban az esetben, ha úgy hisszük, hogy a változtatás törvényt vagy jogi követelményt sértene vagy az adatok helytelenné válnának.  Emellett, az alkalmazandó jogszabályok arra kötelezhetik az audiológust, hogy megőrizze az adatok másolatát a beteg aktájának részeként.

E. Miért kell megadnom a Személyes adataimat?

Általánosan követendő irányelvként az Ön bárminemű beleegyezését és az Ön bármely Személyes Adatának megadását illetően kijelentjük, hogy mindezek önkéntes alapon történnek és bármikor visszavonhatja őket a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint.

Adatgyűjtés az audiológustól: Azon információ esetében, melyet fel lehet használni arra, hogy közvetlenül vagy közvetetten beazonosítsák az ügyfelet, beteget vagy végfelhasználót, Ön garantálja és megerősíti, hogy ezek a személyek kifejezetten engedélyezték, hogy Ön megadja Személyes adataikat a Sivantos számára ezen adatvédelmi nyilatkozat vagy bármilyen felhasználási engedély vagy felhatalmazás feltételei mellett, mellyekhez Ön adatai felfedésével kapcsolatban hozzájárul.

Általában: Honlapjainkon és Alkalmazásainkon keresztül kizárólag az Ön önkéntes hozzájárulásával gyűjtünk Személyes adatokat (pl. regisztrációk, felmérések útján, az Alkalmazásokban vagy Honlapokon bizonyos beállítások kiválasztásával, stb.) vagy amennyiben ehhez beleegyezését adja vagy ha a hasonló Személyes adatok védelme érdekében azt az érvényben lévő törvények és előírások engedélyezik.

F. Milyen jellegű Személyes adatokat gyűjtünk?

Az adatgyűjtés által érintett személyek kategóriái:

 • Ügyfelek és volt ügyfelek és az ő munkavállalóik és képviselőik, melybe beletartozhatnak a ügyfelek vevői és volt ügyfelek;
 • személyek és szervezetek képviselői, akik termékekkel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos információ céljából regisztráltak (pl. hírlevelek, kérdőívek, webkonferenciák stb.) és
 • személyes és szervezetek képviselői, akik ellátogattak a honlapra vagy használják Alkalmazásainkat és Szolgáltatásainkat (mint pl. a mobil vagy asztali számítógépes alkalmazások).

Az információ a következőket tartalmazhatja:

 • böngésző és eszköz információ;
 • szerver log fájl információ;
 • cookie-kon és más technológián keresztül gyűjtött információ;
 • demográfiai információ és egyéb Ön által megadott információ;
 • harmadik felek (audiológus) által megadott információ, amely esetében például, Ön engedélyezi harmadik felek számára, hogy megosszák velünk az Önről szóló információt (az E szakaszban említetteknek megfelelően);
 • kapcsolattartási adatok, adott esetben, e-mail, posta cím, telefon és fax számok; és
 • Adatforgalom, amennyiben Ön a Honlapunkat, Alkalmazásainkat és Szolgáltatásainkat használja (pl. Felhasználói beállítások, használat tartama, kényszerleállási jelentések stb.)

G. Milyen célból kerülnek Személyes adataim felhasználásra?

A Személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi szabályzatban, regisztrációs űrlapjában vagy beleegyezési nyilatkozatában, vagy a használati feltétekben vagy az engedélyben megfogalmazottak szerint dolgozzuk fel. További tájékoztatás található erről az alábbi Felhasználás célja részben.

H. A Személyes adatok feldolgozási ideje.

Mindazon helyeken, ahol feldolgozásra és felhasználásra kerülnek a Személyes adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében vagy ahogy azt a törvény vagy szerződés lehetővé teszi, a hasonló Személyes adatokat (i) kizárólag addig tároljuk, amíg az szükséges a jelen Adatvédelmi szabályzatban előírtak, a jogszabályok vagy szerződés szerint vagy (ii) amíg Ön nem kifogásolja a Személyes adatok további felhasználását (olyan esetben, ahol jogos érdekünkben áll a Személyes adatoknak a használata), vagy (iii) amíg Ön vissza nem vonja beleegyezését (abban az esetben, ha Ön beleegyezését adta nekünk hasonló Személyes adatok felhasználására). Azonban abban az esetben, ha jogszabályok vagy rendelkezések követelik meg tőlünk a személyes adatok hosszabb ideig tartó megőrzését vagy, ha a Személyes adatokra azért van szükség, hogy jogi követeléseinket érvényesítsük vagy megvédjük, úgy azokat a vonatkozó megőrzési időszak végéig vagy az adott követelések rendezéséig fogjuk megőrizni.

I. Hol kerülnek a Személyes adatok feldolgozásra?

Cégek egy nemzetközi csoportjának részeként kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink vannak az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül és kívül egyaránt. Ennek következtében, a jelen Adatvédelmi szabályzat céljainak értelmében felhasználásra vagy feldolgozásra kerülő Személyes adatokat továbbíthatjuk kapcsolt vállalkozásaink és leányvállalataink felé, amelyek az EGT-n kívüli országokban székelnek, beleértve olyan országokat is, amelyekben az adatvédelem olyan szabályozási szintje van érvényben, amely nem hasonlítható össze az EGT-ben meglévő adatvédelemmel. Minden ilyen adattovábbítás Vállalatközi Egyezményeinken alapszik, melyeknek alapjául szolgálnak az Általános Szerződési Feltételek (a 87/2010/EK EU Bizottsági Határozat vagy annak bármely jövőbeni változata) annak érdekében, hogy szerződéses úton biztosítsák, hogy a Személyes adatok az EGT-n belül érvényes adatvédelmi szintnek megfelelnek.

Harmadik fél által nyújtott szolgáltatást is igénybe vehetünk a Személyes adatok jelen adatvédelmi szabályzatban feltüntetett célokból történő feldolgozására. Ilyen harmadik fél szolgáltatók székhelye nem feltétlenül az Ön országában található. Mindenesetre, szerződéses megállapodásokat kötünk velük a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak és az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelő Személyes adatok feldolgozására vonatkozóan.

J. Milyen jogokkal rendelkezem?

Általános. Bármikor érdeklődhet nálunk az iránt, hogy tárolunk-e személyes adatot Önről és mely Személyes Adatokatdolgozzuk felilletvekérvényét az apps@sivantos.com e-mail címre elküldve kérheti Személyes adatai helyesbítését vagy törlését  . Kérjük azonban, vegye figyelembe, hogy kizárólag olyan esetben törölhetjük a Személyes Adatokat, ha nincs törvényi kötelezettségünk vagy alapvető jogunk nem fűződik azok megőrzéséhez. Szíveskedjen szem előtt tartani, hogy amennyiben a Személyes Adatok törlését kéri tőlünk, nem fogja tudni tovább használni a vonatkozó Honlapokat, Alkalmazásokat, Szolgáltatásokat vagy bármely kapcsolódó Sivantos szolgáltatást, amelyhez szükséges, hogy a Sivantos használja a Személyes adatokat. Kérelmére ésszerű időn belül fogunk válaszolni.

Másolat kérése. Amennyiben felhasználjuk a Személyes adatokat az Ön beleegyezése alapján vagy egy Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében, úgy kérhet tőlünk a megadott Személyes adatokról egy másolatot. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen az e-mail címen: apps@sivantos.com és adja meg a Személyes adatokat ill. a formátumot, amelyben szeretné megkapni a Személyes adatokat.

A Személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog / A használat korlátozása. Kérheti tőlünk, hogy az alábbiak bármelyikének fennállása esetén korlátozzuk Személyes adatainak bármilyen jellegű feldolgozását: (i) tájékoztat minket, hogy az Önről tárolt Személyes adataink nem helyesek (ilyen esetekben megőrizhetjük ezen Személyes adatait pontosságuk ellenőrzése végett), (ii) nincsenek meg a jogi alapjaink Személyes adatai feldolgozására vagy (iii) Ön kifogásolja az alábbi L rész szerinti jogos érdekünk alapján történő Személyes adatainak feldolgozását.

Panasz benyújtásához való jog. Amennyiben oka van azt hinni, hogy a Személyes adatokat nem a jelen Adatvédelmi szabályzat követelményeinek vagy az érvényben lévő EGT adatvédelmi törvényeknek megfelelően dolgozzuk fel, úgy is dönthet, hogy panaszt nyújt be az EGT azon országának adatvédelmi hatóságához, amelyben Ön lakik vagy pedig az érintett Sivantos entitás telephelye szerinti ország vagy állam vonatkozó adatvédelmi hatóságához.

K. További korlátozások és sajátos rendelkezések

Gyermekek által használt honlapok. Ez a honlap nem 16 éven aluli személyek kiszolgálására készült. Amennyiben Ön 16 éven aluli, úgy nem regisztrálhat és nem veheti használatba a honlapokat.

Egyéb Honlapokra mutató linkek. A Honlapok idegen  (nem Sivantos cégekhez tartozó) honlapokra mutató linkeket tartalmazhatnak. A Sivantos nem vállal felelősséget a Sivantoson kívüli honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy tartalmaiért. Ezért arra kérjük, hogy gondosan olvassa el az ilyen idegen honlapok adatvédelmi nyilatkozatait.

L. Technikai eszközök használata (pl. cookie-k).

Nem Személyes adatok automatikus gyűjtése

Amikor felkeresi Honlapjainkat vagy használatba veszi Alkalmazásainkat és/vagy Szolgáltatásainkat, automatikusan (azaz, nem regisztráció útján) begyűjtünk nem személyes jellegű adatokat (pl. a használt internetes böngésző vagy operációs rendszer, a Honlapok domain neve, ahonnan felkeresett, látogatások száma, a honlapon töltött átlagos időtartam, megtekintett oldalak; általános adatforgalom). Az efféle adatokat Sivantos felhasználhatja és megoszthatja kapcsolt vállalkozásaival és leányvállalataival a Honlapok és Alkalmazások és/vagy Szolgáltatások teljesítményének, tartalmainak vagy megjelenésének jobbá tétele érdekében.

Elemző szoftvert használunk, hogy jobban megértsük Alkalmazásaink működését. Ez a szoftver olyan információkat rögzít, mint pl. milyen gyakran használja az Alkalmazást, Alkalmazáson belül történő események, összesített használat és teljesítmény adatok. Az elemző szoftveren belül tárolt információkat nem kötjük össze semmilyen az Alkalmazáson belül, Ön által megadott személyes adattal.

„Cookie-k” ─ A számítógépén automatikusan tárolt információk

A cookie egy apró szöveges fájl, mely egy weboldalt köt összes az Ön számítógépével vagy mobil telefonjával, ahol az Ön internetes böngészőjében tárolódik el. A weboldalak cookie-jai olyan információkat tárolhatnak mint pl. az Ön IP címe és egyéb azonosítók, az Ön böngésző típusa, és az Ön által kihelyezett tartalomról és egyéb digitális szolgáltatásokkal való interakciókról szóló információkat. Hasonló információk tárolásával a cookie-k el tudják tárolni az Ön preferenciáit és beállításait az online szolgáltatásokra vonatkozóan és elemezni tudják azt, hogy Ön hogyan használja az online szolgáltatásokat.

Követési technológiák: Adatgyűjtő jelek / Gif-ek, pixelek, oldalcímkék, szövegek

Az e-mailek és Alkalmazások apró, átlátszó képfájlokat vagy kódsorokat tartalmazhatnak, rögzítve azt, hogy Ön hogyan lép velük interakcióba. Ezt az információt arra használják, hogy segítsen a honlapok és alkalmazások közzétevőinek hatékonyabban elemezni és javítani szolgáltatásaikat.

A cookie-kat az Ön számítógépe eltárolja és ezeken keresztül jut el hozzánk az információ. Ezért felhasználóként Önnek teljes ellenőrzése alatt tudhatja a cookie-kat. Böngészője beállításainak megváltoztatásával deaktiválhatja vagy korlátozhatja a cookie-k adatszolgáltatását. A már eltárolt cookie-kat bármikor törölheti. Ezt automatikusan is végrehajthatja. Amennyiben deaktiválja a honlapunkra vonatkozó cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a honlap összes funkcióját.

A cookie-kat a Cookie Preferencia Kezelőn keresztük is tudja kezelni, ahol három kategóriába soroljuk a cookie-kat.

 • Szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k szükségesek a Honlap alap funkcióinak működéséhez, mint pl. képek betöltése vagy cookie preferenciák kiválasztásának lehetősége.
 • Funkcionális cookie-k: Ezekkel a cookie-kal tudjuk elemezni a Honlapok és/vagy Alkalmazások Ön általi használatát, hogy kiértékeljük és javítsuk a teljesítményt. Használhatók a vásárlói tapasztalatok javítására, például a bejelentkezési adatok eltárolására vagy a Honlapok és/vagy Alkalmazások használatáról történő információ szerzésre.
 • Hirdetési cookie-k: Ezeket a cookie-kat használhatják adatok hirdetőkkel történő megosztásra, melynek köszönhetően az Önnek mutatott hirdetések relevánsabbak az Ön számára, Ön meg tud osztani bizonyos oldalakat a közösségi hálókon, és kommenteket posztolhat oldalunkon.

M. Biztonság

Hogy a személyes adatokat megvédhessük a véletlenszerű vagy jogtalan megsemmisítéssel, elvesztéssel vagy módosítással, valamint a jogtalan közzététellel vagy hozzáféréssel szemben, technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk.

N. A használat célja

Az alábbi esetekben megengedett, hogy feldolgozzuk a Személyes adatokat az érvényben lévő adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

a) A kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása. Amennyiben termékeket vagy szolgáltatásokat rendel meg tőlünk, úgy a Személyes adatatokat (pl. név, (e-mail) cím, telefonszám, cég neve és címe, hitelkártya száma vagy banki adatok) kizárólag megrendelésének feldolgozása vagy a kért termékek vagy szolgáltatások biztosítása céljából használjuk fel. Ez szintén magában foglalhatja a csevegés funkció, kapcsolatfelvételi űrlapok, e-mailek vagy telefon révén Ön által kezdeményezett beszélgetések adatait. A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében az „termékek és szolgáltatások” magukban foglalják a Sivantos hallókészülékeket és a vonatkozó szolgáltatásokat, webes szolgáltatásokat, ajánlatokat, vetélkedőket, egyéb tartalmakat, nem kereskedelmi jellegű hírleveleket, oktatóanyagokat, képzéseket és eseményeket.

b) Kommunikáció. Rendszeresen kapcsolatot tartunk fenn e-mail útján az termékeinket vagy kapcsolódó szolgáltatásainkat igénybe vevő felhasználókkal, valamint telefonos kalpcsolattartást is gyakorolunk az ügyfelek panaszainak megoldása vagy gyanús ügyletek kinyomozása érdekében. E-mail címét felhasználhatjuk fióknyitás visszaigazolása, fizetési értesítések küldése, termékeinket és szolgáltatásainkat érintő változásokról szóló információk küldése és a jogszabályok által előírt értesítések és egyéb közlések küldése céljából. Felhasználóink rendszerint nem utasíthatják el ezeket a közlési formákat, melyek nem kereskedelmi jellegűek, hanem pusztán az érintett üzleti kapcsolat szempontjából szükségesek.

c) Megfelelés. Továbbá, tudomásul veszi, hogy a megfelelés biztosítása érdekében tárolhatunk és a Sivantos-tagok között kicserélhetünk minden olyan információt, amely a Személyes adatok feldolgozására vagy felhasználására vagy kereskedelmi célú anyagok fogadására vonatkozó választásainak nyomon követését szolgálja.

d) A Sivantos jogos érdeke. Az alábbiakban az e)-től a g) alpontig terjedően ismertetett felhasználási esetek mindegyike a Személyes adatok feldolgozását vagy felhasználását szolgáló jogi érdekünknek részét képezi. Amennyiben Ön nem ért egyet ezzel a kikötéssel, úgy az alább leírtak szerint kifogásolhatja a Személyes adatok általunk történő feldolgozását vagy felhasználását.

e) Kérdőívek és közvélemény-kutatások. Meghívhatjuk Önt, hogy részt vegyen kérdőíves felmérésekben és közvélemény-kutatásokban. Ezeket a kérdőívek és közvélemény-kutatások rendszerint úgy vannak kialakítva, hogy minden Személyes Adat megadása nélkül megválaszolhatók. Ha mindazonáltal Ön Személyes adatokat adna meg egy kérdőíves felmérés vagy közvélemény-kutatás során, úgy az effajta Személyes adatokat felhasználhatjuk a Sivantos termékek és szolgáltatások javítására.

f) Összesített adathalmazok. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat értelmében megadott Személyes adatokat összesítjük összesített adathalmazok létrehozása céljából, melyek a későbbiekben a Sivantos Alkalmazások és Szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra.

g) Telefonbeszélgetések és csevegések rögzítése a minőség javítása céljából. A telefonbeszélgetések vagy csevegések esetében rögzíthetjük ezeket a hívásokat (miután Önt megfelelőképpen tájékoztattuk a hívás alatt és a rögzítés megkezdése előtt) vagy csevegéseket szolgáltatásaink javítása érdekében.

h) Kifogásolási jog. Ön bármikor kifogást emelhet az ellen, hogy Személyes adatait a fenti célokra használjuk fel. Ha Ön ezt megteszi, mi megszüntetjük Személyes adatainak a fenti célokból történő felhasználását és eltávolítjuk azokat a rendszerekből, hacsak nincs engedélyünk az effajta Személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi szabályzat meghagyott egyéb célokból történő felhasználására vagy egy, a Személyes adatainak további feldolgozását szorgalmazó kényszerítő erejű jogos érdeket állapítunk meg vagy mutatunk ki (olyan esetekben, ahol ezt megkövetelik a kötelező érvényű helyi jogszabályok, mint pl. adózási célokból stb.).

A következő esetekben kizárólag az Ön előzetes hozzájárulását követően használjuk fel a Személyes adatokat az alábbiakban megadottak szerint.

A Sivantos termékekről és szolgáltatásokról szóló hírek. Használhatjuk a nevét, e-mail címét és postai címét, telefonszámát vagy (abban az esetben, ha Ön egészségügyi ellátó, audiológus vagy hasonló vagy eladó) ügyfele, betege vagy végfelhasználója nevét, e-mail címét, postai címét, telefonszámát, továbbá alap adatokat a munkaadójáról (név és cím) annak érdekében, hogy Önt vagy (abban az esetben, ha Ön egészségügyi ellátó, audiológus vagy hasonló vagy eladó) ügyfelét, betegét vagy végfelhasználóját naprakész információkkal tudjuk ellátni a legújabb termék bejelentésekről és egyéb Sivantos termékekről és szolgáltatásokkal kapcsolatban (beleértve a marketing hírlevelet) valamint a Sivantos eseményeiről annak érdekében, hogy releváns tartalmat helyezhessünk ki a Honlapjainkra.  Ha a továbbiakban nem szeretne tájékoztatást kapni, frissítheti e-mail beállításait a “Leiratkozás“ hivatkozásra kattintva, mely az Önnek küldött e-mailekben található.

A cél korlátozása

A Sivantos az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatot a Sivantos alkalmazásokon keresztül csak az Önnek felfedett célokra gyűjti be és használja, hacsak:

 • a közzététel szükséges a karbantartáshoz és a Sivantos szoftver megfelelő működésének biztosításához,
 • a közzétételt jogszabály vagy illetékes kormányzati vagy igazságügyi hivatal elő nem írja idézésnek vagy jogi eljárásnak való megfelelésként,
 • a közzététel jogok védelmében, az Ön vagy mások biztonságának érdekében, csalás felderítése vagy kormányzati kérelemének megválaszolásához szükséges.
 • a közzététel jogi követelés megalapozáshoz vagy megvédéséhez szükséges, vagy
 • a közzététel csalás vagy más illegális tevékenység, mint pl. a Sivantos IT rendszerének akaratlagos megtámadásának megakadályozásához szükséges.

Bizonyos helyzetekben a közhatóságok jogi kéréseire válaszul, beleértve az alkalmazandó bűnüldözési követelményeket, a Sivantosnak közzé kell tennie a személyes adatokat.

O. Kérdések és megjegyzések

A személyes adatok áttekintésére ill. bármely pontatlanság helyesbítésére, módosítására vagy törlésére irányuló indokolt kérésekre válasszal szolgálunk. Ide vonatkozó kérések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az apps@sivantos.com e-mail címen.

Ha panasza van azzal kapcsolatosan, hogy miként kezeljük a személyes adatokat, úgy felveheti a kapcsolatot azzal a személlyel, részleggel vagy hivatallal, amellyel ügyeit intézte. Továbbá, felveheti a kapcsolatot Adatvédelmi tisztviselőnkkel, dpo@sivantos.com és a felelős adatvédelmi személyzet ésszerű időhatárokon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha megoldatlan adatvédelmi vagy adathasználati problémája van, amellyel nem foglalkoztunk megfelelően, kérjük, forduljon az USA-ban székelő harmadik fél vitarendezési szolgáltatónkhoz (ingyenes): https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

A jelen Adatvédelmi szabályzat időnként frissítéseknek és módosításoknak lehet alávetve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt, hogy mindig naprakészen lehessen. Honlapjainknak, Alkalmazásainknak és/vagy Szolgáltatásaink az Ön részéről történő folyamatos vagy további használatával elfogadottnak tekinti a javított vagy módosított Adatvédelmi szabályzatot. Honlapjainkhoz, Alkalmazásainkhoz és/vagy Szolgáltatásainkhoz való hozzáféréssel vagy használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzat aktuális változatát. Ha nem ért egyet az Adatvédelmi szabályzattal, kérjük, ne vegye igénybe Honlapjainkat, Alkalmazásainkat és Szolgáltatásainkat. Amennyiben jelentős változtatásokat eszközölünk, e-mailen (a fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítéssel) vagy ezen a honlapon keresztül fogjuk tájékoztatni Önt a változtatás életbe lépését megelőzően.

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street, #08-08
Singapore 539775
dpo@sivantos.com