Cookie Policy

Våra webbplatser och applikationer  använder cookies för att garantera att vi erbjuder de personer som besöker våra webbplatser (inkl. mobila webbplatser) (kollektivt benämnda  webbplatser) och/eller applikationer  den bästa möjliga upplevelsen. Cookies kan hjälpa oss på många sätt , t.ex. genom att låta oss anpassa vår webbplats eller våra applikationer så att de bättre överensstämmer med dina intressen, genom att ge personanpassad information, komma ihåg marknadsförings-, försäljning-s, produkt, tjänste- och andra specifika Sivantos-relaterade preferenser, samt att hjälpa oss att införskaffa rätt information eller spara ditt lösenord så att du inte behöver ange det varenda gång. Du hittar information om Sivantos cookies och liknande teknik, hur vi använder dem och hur du kontrollerar dem här nedan.

Hur vi använder cookies

Denna policy beskriver hur Sivantos använder cookies eller liknande tekniker (t.ex. pixeltagg, webb-beacon, klar gif och JavaScript). Vi kallar dessa cookies och liknande tekniker för cookies i denna policy. Vi beskriver också dina alternativ när det gäller dessa cookies. Denna policy täcker Sivantos användning av cookies som kan användas i samband med våra webbplatser och/eller andra applikationer som ägs och kontrolleras av Sivantos Group-företag.

I vissa fall  kan vi använda cookies till att samla in information som definieras som personuppgifter, eller som kan utgöra personuppgifter om vi kombinerar dem med annan information. I sådana fall gäller också Sivantos Integritetspolicy https://www.sivantos.com/privacy-policy/sv/ tillsammans med denna Cookie-policy.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som vanligen består av bokstäver och siffror och som placeras på din dator, surfplatta, telefon eller liknande enhet när du  besöker eller använder våra webbplatser eller applikationer. Cookies används ofta för att fungera mer effektivt och ge analytisk information.

Detta är de olika typer av cookies som vi kan använda på våra webbplatser och/eller i våra applikationer:

Strikt nödvändiga cookies Dessa cookies krävs för att våra webbplatser och applikationer ska fungera (t.ex. för att du ska kunna logga in på säkra områden). Tack vare dessa cookies kan du röra dig på webbplatsen och i applikationerna och använda deras funktioner. Om dessa cookies inaktiveras, hindrar det webbplatsernas och applikationernas funktioner och det kan resultera i att funktioner och tjänster inte längre är tillgängliga.

Analytiska och prestandacookies. Tack vare dessa cookies kan vi analysera aktiviteter på våra webbplatser och i våra applikationer och på andra webbplatser där vi har lagt upp innehåll, samt optimera hur våra webbplatser och applikationer fungerar. Vi kan t.ex. använda de här typerna av cookies för att garantera att besökare enkelt kan hitta den information de söker efter på våra webbplatser. Ett sätt som vi gör det på är att känna igen och räkna antalet besökare och hur de rör sig runt vår webbplats när de använder den.  Analyscookies hjälper oss också att mäta hur väl våra annonskampanjer fungerar så att vi kan förbättra och optimera innehållet på våra webbplatser och i våra applikationer för de som interagerar med våra annonser.

Funktionscookies. Dessa cookies används för att känna igen dig när du återvänder till våra webbplatser och applikationer. Det hjälper oss att personanpassa vårt innehåll för dig, välkomna dig med ditt namn och komma ihåg dina preferenser (t.ex. det språk eller den region du har valt).

Reklamcookies. Dessa cookies registrerar dina aktiviteter online, inkl. dina besök på våra webbplatser och applikationer, de sidor du har besökt och de länkar och annonser som du har klickat på. Ett syfte med detta är att hjälpa till att göra det innehåll vi visar upp på våra webbplatser och i våra applikationer mer relevant för dig.

Vad använder Sivantos cookies till?

Vi kan använda cookies i flera olika syften, inkl. att:

  • hjälpa oss att få information om dina besök på webbplatserna och/eller i applikationerna
  • behandla dina beställningar
  • analysera ditt besöksmönster för att förbättra våra webbplatser och/eller applikationer
  • leverera annonser, kommunikationer, sociala funktioner och innehåll från oss och tredje part på våra webbplatser som är specifika för dina intressen
  • komma ihåg ditt språk och andra preferenser
  • hjälpa dig att hitta den information du söker
  • ge en säker och trygg tjänst för transaktioner online
  • mäta hur många människor som använder våra webbplatser och/eller applikationer, och hur de använder dem, så att våra webbplatser och/eller applikationer kan fungera effektivt, samt för att bättre förstå de grupper som använder våra webbplatser och/eller applikationer.

Hur länge ligger cookies kvar på dina enheter?

Sessionscookies fungerar från den tidpunkt då du besöker en Sivantos-webbplats eller applikation, och löper ut och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies ligger kvar på din enhet mellan sessioner. Vi använder permanenta cookies för en mängd olika syften, t.ex. för att spara dina preferenser så att de är tillgängliga vid ditt nästa besök, samt för noggrannare kontroll av hur ofta du besöker våra webbplatser, hur din användning av våra webbplatser förändras med tiden och hur effektiv annonseringen är.

Vem placerar cookies på enheterna?

Cookies kan placeras på din enhet av Sivantos Group (”första part”) som ägare av webbplatserna och applikationerna. En del cookies kan placeras på din enhet av annan part än Sivantos (”tredje part”).

Via cookies, kan aggregerad och annan information som inte anses vara personuppgifter (t.ex. ditt operativsystem, webbläsarversion och den URL du kom från, inkl. från e-post och annonser) samlas in och användas för att förbättra din upplevelse och förstå trafikmönster. Denna teknik räknar antalet användare som besöker en tjänst från vissa banderollannonser utanför webbplatserna och applikationerna eller vem som klickade på länkar eller grafik inkluderad i e-postnyhetsbrev från Sivantos. Den kan också användas som ett verktyg för sammanställning av aggregerad statistik om hur våra webbplatser och applikationer används, för att utföra analys och hjälpa oss att optimera våra webbplatser och applikationer samt att hjälpa oss att visa dig annonser baserat på dina intressen enligt den mer detaljerade beskrivningen nedan.

Hur använder vi online- och mobil reklam?

Vi använder intressebaserad reklam för att visa annonser och personanpassat innehåll som vi tror att du kommer finna intressant på vår webbplats. I den utsträckning tredjepartssäljare använder cookies för att utföra dessa tjänster åt Sivantos, kontrollerar Sivantos inte användandet av denna teknik eller den resulterande informationen, och är inte ansvarigt för sådan tredje parts åtgärder eller policyer .

Hur hanterar ni cookies?

Besökare på våra webbplatser och användare av våra applikationer tillfrågas om de vill att cookies ska placeras i deras webbläsare och/eller på deras enhet. Genom att fortsätta besöket på våra webbplatser eller genom att klicka på “Acceptera alla cookies”, godkänner du att vi förvarar cookies på din enhet. Sivantos följer alla globala föreskrifter gällande användningen av cookies. Om du väljer att inte få cookies placerade på din enhet kommer Sivantos att följa din begäran och inga cookies som vi personligen kontrollerar kommer att placeras på din enhet. Om du inte vill ta emot några cookies alls, konfigurera din webbläsare så att den raderar alla cookies från din dators hårddisk, blockerar alla cookies eller varnar innan en cookie sparas. I länder där ett uttryckligt godkännande inte krävs ger vi dig möjligheten att när som helst avstå, annars placerar vi cookies på din enhet för de syften som angetts i det föregående.

Efterlevnad av cookielagstiftning och -föreskrifter

Vi tar  integriteten för våra anställda, kunder, potentiella kunder, leverantörer, partners och andra besökare på våra webbplatser och användare av våra applikationer på stort allvar, och vi har de nödvändiga policyerna, procedurerna och processerna på plats för att garantera att vi uppfyller våra juridiska skyldigheter och skyddar alla registrerades integritet.

Uppgiftsskyddoch frågor om denna policy

Sivantos engagerar sig för integritet. För mer information om Sivantos inställning till integritet, läs vår Integritetspolicy https://www.sivantos.com/privacy-policy/sv/.

Om du har några frågor om hur vi använder cookies kan du nå oss på apps@sivantos.com eller dpo@sivantos.com.

Vi kan när som helst ändra denna policy. Ändringar till detta meddelande träder i kraft när vi gör den reviderade policyn tillgänglig på eller via webbplatserna och applikationerna.

I händelse av oförenlighet mellan den engelskspråkiga versionen och icke engelskspråkig version av denna Cookie-policy (där den har översatts för att uppfylla lokala krav) gäller den engelskspråkiga versionen av denna Cookie-policy i den utsträckning det tillåts i gällande lagstiftning.